Financování bytů  
  Smlouva o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví jednotek
  1. Budoucí kupující při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vl.jednotek uhradí rezervační poplatek ve výši 300 tisíc Kč.
  2. budoucí kupující uhradí druhou část kupní ceny ve výši 40% celkové ceny v termínu a za splnění podmínek ze strany zhotovitele,které budou uvedeny ve smlouvě a dohodnuty mezi kupujícím a prodávajícím
  3. budoucí kupující uhradí 3.část kupní ceny – doplatek ke dni podpisu kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem, a to do notářské úschovy

Výše uvedené platební podmínky se nevztahují na financování bytu prostřednictvím hypotéky.
V tomto případě budou sjednány individuální podmínky po dohodě všech stran.

Podrobné podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví jednotek jsou v příloze ve vzorové smlouvě.

V případě úhrady vyšších splátek nad rámec platebního kalendáře je možné individuálně sjednat případnou slevu, která bude zohledňovat výši splátky a dobu ve které by byla zvýšená splátka uhrazena.

 
     
  Copyright © 2012 Apatmány Hubertus, web: www.trcka.eu   
Objekt nabízíme k prodeji jako celek. Prodej jednotlivých bytů pozastaven.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  cena bytu:  
  rozloha bytu:  
  typ bytu:  
  podlaží: